Hlavní obsah

élément [elemɑ̃]

Vyskytuje se v

classification: classification périodique des élémentsperiodická soustava prvků Mendělejevova

périodique: fyz., chem. classification périodique des élémentsperiodická tabulka prvků

élément: élémentszákladní pojmy, základy, základní poznatky