Hlavní obsah

élève [elεv]

Vyskytuje se v

élever: s'éleverzdvihnout se, (vy)stoupat

contestation: élever une contestation sur qqchvznést námitku k čemu

cube: élever au cubeumocnit na třetí

élevé: un mal élevénevychovanec

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.