Hlavní obsah

élève [elεv]

Vyskytuje se v

élever: s'éleverzdvihnout se, (vy)stoupat

contestation: élever une contestation sur qqchvznést námitku k čemu

cube: élever au cubeumocnit na třetí

élevé: un mal élevénevychovanec

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

chovat: élever du bétailchovat dobytek

nájem: payer un loyer élevéplatit vysoký nájem

patro: élever la maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro

povýšit: élever un nombre à la seconde puissancemat. povýšit číslo na druhou

protest: élever une protestationvznést protest

špatně: mal élevéšpatně vychovaný

třetí: élever au cubeumocnit na třetí

vyučování: sortie des élèveskonec vyučování

vzorný: élève modèlevzorný žák

nekázeň: indiscipline des élèvesped. nekázeň žáků

umocnit: élever au carré/cubeumocnit na druhou/třetí