Hlavní obsah

exemple [εgzɑ̃pl]

Vyskytuje se v

exemple: exemple à fuirodstrašující příklad

par: par exemplenapříklad

citer: citer un exempleuvést příklad

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

k, ke, ku: par exempleku příkladu

na: par exemplena příklad

následování: exemple à suivrepříklad hodný následování

řídit se: suivre l'exemple de qqnřídit se čím příkladem

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem