Hlavní obsah

vada

Vyskytuje se v

řeč: vada řečidefecto de pronunciación

srdeční: med. srdeční vadainsuficiencia cardíaca

zrak: med. vada zrakudefecto de la visión

vada: med. sférická vadadefecto esférico