Hlavní obsah

srdeční

Přídavné jméno

  1. (sval ap.) cardíaco, de corazón(týkající se oblasti srdce) precordialanat. srdeční komoraventrículo m del corazón/cardíacoanat. srdeční předsíňaurícula fmed. srdeční vadainsuficiencia f cardíaca
  2. (citový) de corazón

Vyskytuje se v

minutový: fyziol. minutový objem srdečnívolumen cardíaco por minuto

porucha: med. porucha srdeční činnostidisfunción cardíaca

pozdrav: srdečný pozdravsaludo cordial

předsíň: levá srdeční předsíňaurícula izquierda

stimulátor: stimulátor srdeční činnostimarcapaso(s) /estimulador cardíaco

tepna: anat. srdeční tepnaarteria cardíaca

záchvat: srdeční záchvatataque cardíaco

srdečný: srdečný pozdravsaludo cordial

zástava: srdeční zástavaparo cardíaco

ataque: ataque cardíaco(srdeční) infarkt

descompensación: descompensación cardíacasrdeční nedostatečnost

infarto: infarto de miocardioinfarkt myokardu, srdeční infarkt

insuficiencia: insuficiencia cardíacasrdeční selhání/nedostatečnost

músculo: músculo liso/estriado/cardíacohladký/příčně pruhovaný/srdeční sval