Hlavní obsah

srdečný

Vyskytuje se v

minutový: volumen cardíaco por minutofyziol. minutový objem srdeční

porucha: disfunción cardíacamed. porucha srdeční činnosti

pozdrav: saludo cordialsrdečný pozdrav

předsíň: aurícula izquierdalevá srdeční předsíň

srdeční: ventrículo del corazón/cardíacoanat. srdeční komora

stimulátor: marcapaso(s) /estimulador cardíacostimulátor srdeční činnosti

tepna: arteria cardíacaanat. srdeční tepna

záchvat: ataque cardíacosrdeční záchvat

zástava: paro cardíacosrdeční zástava

ataque: ataque cardíaco(srdeční) infarkt

descompensación: descompensación cardíacasrdeční nedostatečnost

infarto: infarto de miocardioinfarkt myokardu, srdeční infarkt

insuficiencia: insuficiencia cardíacasrdeční selhání/nedostatečnost

músculo: músculo liso/estriado/cardíacohladký/příčně pruhovaný/srdeční sval

srdečný: saludo cordialsrdečný pozdrav