Hlavní obsah

všeobecný

Přídavné jméno

  1. (týkající se celku) general(společný všem) común(blíže neurčený) indeterminado(týkající se všech) universalvšeobecné hlasovací právosufragio m universalvšeobecné lékařstvímedicina f generalvšeobecný podmětsujeto m indeterminadovšeobecné volbyelecciones f pl generales
  2. (povrchní) general, normal(obvyklý) habitual

Vyskytuje se v

lékařství: všeobecné lékařstvímedicina general

medicína: všeobecná medicínamedicina general

názor: všeobecný názoropinión común

volba: všeobecné volbyelecciones generales

acuerdo: acuerdo comúnvšeobecná shoda

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

general: huelga generalvšeobecná/generální stávka

general: medicina generalvšeobecné lékařství

opinión: opinión general/generalizadavšeobecné mínění