Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení (lugar de) destino

určení: příslovečné určenívětný člen complemento circunstancial

místo: ling. příslovečné určení místacomplemento circunstancial de lugar

příčina: ling. příslovečné určení příčinycomplemento circunstancial de causa

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

určit: určit stáří čehodatar alg

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu