Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

květ: složený květflor compuesta

list: složený/celistvý listhoja compuesta/simple

pohyb: fyz. složený pohybmovimiento compuesto

složený: ling. budoucí čas složenýfuturo perfecto

věta: věta jednoduchá/složenáoración simple/compuesta

zbraň: složit zbraněrendir las armas

zlomek: složený zlomekfracción compuesta

kauce: složit kaucicaucionar

složit: složit přísahujurar (el cargo)

složit: círk. složit řeholní slibprofesar

složit: složit zkouškupasar/aprobar el examen

složit: složit přijímací zkoušky být přijatýingresar

zkouška: složit/udělat zkouškuaprobar, pasar el examen

kost: nemít kde kosti složitno tener dónde caerse muerto