Hlavní obsah

oración

Podstatné jméno ženské

  1. náb.modlitba prosba ap.
  2. ling.větaoración compuestasouvětíoración concesivavěta přípustkováoración condicionalvěta podmínkováoración enunciativavěta oznamovacíoración finalvěta účelováoración interrogativavěta tázacíoración principalvěta hlavníoración simplevěta jednoducháoración subordinadavěta vedlejší

Vyskytuje se v

parte: slovní druhypartes de la oración

činný: ling. věta s přísudkem v činném roděoración activa

hlavní: ling. hlavní větaoración subordinante

jednoduchý: ling. věta jednoducháoración simple

knížka: modlitební knížkalibro de oraciones

místní: ling. příslovečná věta místníoración adverbial de lugar

modální: modální větaoración modal

oznamovací: ling. věta oznamovacíoración enunciativa

přímluva: círk. přímluvyoración de los fieles

souřadný: ling. věta souřadnáoración coordinada

souvětí: souvětí souřadné/podřadnéoración compuesta coordinada/subordinada

spojení: ling. souřadné spojení větoración coordinada

tázací: věta tázacíoración interrogativa

vedlejší: ling. vedlejší větaoración subordinada

věta: věta jednoduchá/složenáoración simple/compuesta

vylučovací: vylučovací větaoración disyuntiva

zjišťovací: ling. zjišťovací otázkaoración interrogativa total

oración: souvětíoración compuesta