Hlavní obsah

nepřirozený

Vyskytuje se v

číslo: přirozené číslonúmero natural

logaritmus: přirozený logaritmuslogaritmo natural

přirození: mužské/ženské přirozenísexo masculino/femenino

přirozený: mat. přirozené číslonúmero natural

přírůstek: přirozený přírůstekcrecimiento natural

smrt: přirozená/násilná smrtmuerte natural/violenta

světlo: přirozené světloluz natural

výběr: přírodní/přirozený výběrselección natural

imunita: vrozená/přirozená/získaná imunitainmunidad innata/natural/adquirida

nepřirozený: nepřirozená smrt násilnámuerte no natural