Hlavní obsah

lež

Podstatné jméno, rod ženský

  • mentira fdetektor lžidetector m de mentirasmilosrdná ležmentira f piadosa

Vyskytuje se v

detektor: detektor lžidetector de mentiras

usvědčit: usvědčit ze lži kohodesmentir a algn

ladem: ležet ladem pole ap.estar en barbecho

ležet: ležet na břiše/zádech/bokuestar boca abajo/boca arriba/de costado

vědomý: vědomá ležmentira deliberada

kniha: ležet v kniháchestar sumido en los libros

krátký: Lež má krátké nohy.La mentira tiene las patas muy cortas., La mentira no tiene pies.

lože: ležet na smrtelném ložiestar en el lecho de muerte

noha: Lež má krátké nohy.La mentira tiene patas cortas., Antes se coge al mentiroso que al cojo., La mentira no tiene pies.

barbecho: ležet lademestar en barbecho

cama: ležet v posteli nemocnýestar en/guardar cama

decúbito: ležetestar en decúbito

detector: detektor lžidetector de mentiras

estar: ležet, být položenýestar tendido

intencionado: záměrná ležmentira intencionada

mentira: milosrdná ležmentira piadosa

piadoso: milosrdná ležmentira piadosa

verdadero: pravdivý či nepravdivý, pravda či ležverdadero o falso

lež: detektor lžidetector de mentiras