Hlavní obsah

jurídico

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

persona: právnická osobapersona jurídica

ochrana: právní ochranaprotección legal/jurídica

okres: soudní okresdepartamento jurídico

osoba: fyzická/právnická osobapersona física/jurídica

pojem: práv. právní pojemnoción jurídica

poměr: práv. pracovní/právní poměrrelación laboral/jurídica

právní: právní normynormas jurídicas

právnický: práv. právnická osobapersona jurídica

soudní: soudní znalecexperto jurídico

úkon: práv. právní úkonacto jurídico

vědomí: právní vědomíconciencia jurídica

výraz: odborný/lékařský/právnický výraztérmino técnico/médico/jurídico

vztah: práv. právní vztahrelación jurídica

základ: právní základbase jurídica

jurídico: právnická osobapráv. persona jurídica