Hlavní obsah

diplomaticky

Vyskytuje se v

imunita: poslanecká/diplomatická imunitainmunidad parlamentaria/diplomática

zástupce: diplomatický zástupcerepresentante diplomático

cuerpo: diplomatický sborcuerpo diplomático

diplomático: diplomatický sborcuerpo diplomático