Hlavní obsah

diplomatický

Vyskytuje se v

imunita: poslanecká/diplomatická imunitainmunidad parlamentaria/diplomática

zástupce: diplomatický zástupcerepresentante diplomático

cuerpo: cuerpo diplomáticodiplomatický sbor

diplomático: cuerpo diplomáticodiplomatický sbor