Hlavní obsah

budit

Vyskytuje se v

anebo: buď... (a)neboo...o, bien...bien

buď: buď... (a) neboo... o, bien... bien

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

nebo: buď... neboo... o, bien... bien

tak: Buďte tak laskav...Haga el favor (de)...

vítat: Buďte vítáni!¡Sean bienvenidos!

zdravý: kniž. Buď zdráv!¡Salve!

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

obava: Buďte bez obav.No se preocupe.

odpor: budit odpordar asco

potichu: Buď potichu! mlč¡Cállate!, ¡Silencio!, ¡Quieto!

ticho: Buď ticho!¡Cállate!

zticha: Buď zticha!¡Cállate!

vůle: bibl. Buď vůle Tvá.Hágase tu voluntad.

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

atención: llamar la atenciónpřitahovat/(vz)budit pozornost

callar: ¡Cállate!Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!

escándalo: dar/causar escándalobudit pohoršení