Hlavní obsah

řízený

Přídavné jméno

  • dirigido, guiado(vozidlo) kým conducido por algnřízená střelamisil m (guiado)řízený počítačemcontrolado por el ordenador

Vyskytuje se v

dálkově: dálkově řízená střelaproyectil teledirigido

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

opilost: řídit v opilosticonducir en estado de embriaguez

opravný: práv. opravné řízeníprocedimiento correctivo/corrector

postup: práv. postup řízeníprocedimiento de proceso

přestupkový: práv. přestupkové řízeníjuicio de faltas

řízení: ekon. řízení lidských zdrojůdirección de recursos humanos

řízený: řízená střelamisil (guiado)

disciplinární: disciplinární řízeníproceso disciplinario

osud: řídit si svůj osudregir su propio destino

počítačově: počítačově řízenýcontrolado por ordenador

posilovač: motor. posilovač řízenídirección asistida, servodirección

připomínkový: připomínkové řízení k návrhu zákonaproceso de consulta del proyecto de ley

řídit se: řídit se čí radouseguir el consejo de algn

strhnout: strhnout řízení/volantdar un volantazo

vliv: řídit pod vlivem alkoholuconducir bajo los efectos del alcohol

acto: konkurzní řízení výběrovéacto de concurso

dirección: posilovač řízenídirección asistida

ejecución: konkurzní řízeníejecución universal

falta: přestupkové řízeníjuicio de faltas

juicio: přestupkové řízeníjuicio de faltas

misil: řízená střelamisil guiado

oposición: výběrové řízeníconcurso oposición

procedimiento: soudní řízeníprocedimiento judicial

administrar: řídit ministerstvoadministrar el ministerio

timón: být u kormidla čeho, řídit collevar el timón de alg