Hlavní obsah

řízený

Přídavné jméno

  • dirigido, guiado(vozidlo) kým conducido por algnřízená střelamisil m (guiado)řízený počítačemcontrolado por el ordenador

Vyskytuje se v

dálkově: dálkově řízená střelaproyectil teledirigido

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

opilost: řídit v opilosticonducir en estado de embriaguez

opravný: práv. opravné řízeníprocedimiento correctivo/corrector

postup: práv. postup řízeníprocedimiento de proceso

přestupkový: práv. přestupkové řízeníjuicio de faltas

řízení: ekon. řízení lidských zdrojůdirección de recursos humanos

řízení: exekuční řízeníprocedimiento ejecutivo

řízení: přestupkové řízeníjuicio de faltas

řízení: výběrové řízeníconcurso

disciplinární: disciplinární řízeníproceso disciplinario

osud: řídit si svůj osudregir su propio destino

počítačově: počítačově řízenýcontrolado por ordenador

posilovač: motor. posilovač řízenídirección asistida, servodirección

připomínkový: připomínkové řízení k návrhu zákonaproceso de consulta del proyecto de ley

řídit se: řídit se čí radouseguir el consejo de algn

řízení: řízení pod vlivem alkoholuconducción bajo los efectos del alcohol

řízení: řízení letového provozucontrol /dirección del tráfico aéreo

strhnout: strhnout řízení/volantdar un volantazo

vliv: řídit pod vlivem alkoholuconducir bajo los efectos del alcohol