Hlavní obsah

zaměstnanec

Podstatné jméno, rod mužský

  • рабо́тник, слу́жащийdočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тникstátní zaměstnanecгосуда́рственный слу́жащий

Vyskytuje se v

státní: státní zaměstnanecгосуда́рственный слу́жащий

propuštěný: propuštěný zaměstnanecуво́ленный рабо́тник

redukce: redukce stavu zaměstnancůсокраще́ние шта́тов

redukovat: redukovat stav zaměstnancůсокраща́ть шта́ты

stálý: stálí zaměstnanciшта́ты, постоя́нный персона́л

výpověď: dát výpověď zaměstnanciуво́лить рабо́тника (с рабо́ты)

вольнонаёмный: civilní zaměstnanci v armáděвольнонаёмный соста́в

слу́жащий: státní zaměstnanciгосуда́рственные слу́жащие

сокраще́ние: propuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnancůуво́лен по сокраще́нию шта́тов

соста́в: zaměstnanci, personálли́чный соста́в

штат: snižování stavů (zaměstnanců), propouštěníсокраще́ние шта́тов

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник