Hlavní obsah

vodní

Přídavné jméno

  1. (vztahující se k vodě) во́дный(obsahující vodu) водяно́йvodní hospodářstvíво́дное хозя́йствоvodní nádržводохрани́лищеvodní zdrojeгидроресу́рсы
  2. (s vodou pracující ap.) водяно́йvodní masážгидромасса́жtech. vodní elektrárnaгидро(электро)ста́нция, ГЭСvodní filtrводоочисти́тельvodní čerpadloводоподъёмная маши́наvodní dýmkaкалья́н
  3. (živočich, rostlina) во́дный, водяно́йvodní vílaруса́лкаvodní melounарбу́зvodní ptactvoводопла́вающие пти́цы
  4. (sport ap.) во́дныйvodní sportyво́дные ви́ды спо́ртаvodní slalomгребно́й сла́ломvodní lyžováníводнолы́жный спорт

Vyskytuje se v

dělo: vodní děloводяна́я пу́шка, водомёт

dílo: tech. vodní díloгидротехни́ческое сооруже́ние

dýmka: vodní dýmkaво́дная тру́бка, калья́н

elektrárna: vodní elektrárnaгидроэлектроста́нция

gymnastika: moderní/sportovní/vodní gymnastikaхудо́жественная/спорти́вная/во́дная гимна́стика

pólo: vodní póloво́дное по́ло, ватерпо́ло

propust: vodní propustводосбро́с, водосли́в

předěl: vodní předěl rozvodíводоразде́л, разде́л вод

skútr: vodní skútrгидроци́кл

stavitelství: vodní stavitelstvíгидротехни́ческое строи́тельство

suspenze: vodní suspenzeводяна́я взвесь

zdroj: vodní zdrojисто́чник воды́, родни́к, гидроресу́рсы

mlýn: větrný/vodní mlýnветряна́я/водяна́я ме́льница

víla: vodní vílaруса́лка

vodní: vodní hospodářstvíво́дное хозя́йство