Hlavní obsah

vždy, vždycky

Vyskytuje se v

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

připravený: Vždy připraven!Всегда́ гото́в!

situace: Je vždy pánem situace.Он всегда́ хозя́ином положе́ния.

střeh: Vždy ve střehu!Всегда́ начеку́!

vždy: vždy a všudeвезде́ и повсю́ду