Hlavní obsah

uložení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (způsob umístění) устано́вка, расположе́ние(pilíře ap.) постано́вкаgeol. uložení horninзалега́ние го́рных поро́д
  2. (k uchování, zabezpečení ap.) укла́дка(jablek na zimu ap.) хране́ние
  3. (dat ap.) сохране́ние
  4. (uschování v bance ap.) внесе́ние(kapitálu ap.) депони́рование(do nemovitostí ap.) вложе́ние
  5. (pokuty) наложе́ние(povinnosti) возложе́ниеuložení trestuналоже́ние наказа́ния

Vyskytuje se v

adresář: uložit co do adresářeсохрани́ть что в па́пку

archiv: uložit do archivuсдать в архи́в

úkol: uložit úkol komuдать поруче́ние кому

uložit: uložit do archivuсдать в архи́в

uložit: uložit peníze na účetвнести́ де́ньги на счёт

uložit: výp. uložit jako...сохрани́ть как...

uložit: výp. uložit soubor na diskзаписа́ть файл на диск

uložit: uložit komu pokutuобложи́ть кого штра́фом