Hlavní obsah

udělat se

Vyskytuje se v

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

jméno: udělat si jménoсде́лать себе́ и́мя

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

puchýř: Udělaly se mu puchýře.У него́ образова́лись пузыри́.

slabo: Udělalo se mi slabo.Мне ста́ло пло́хо.

udělat: udělat si zásobyзапасти́сь

známost: udělat si/navázat známostзавести́/завяза́ть знако́мство

něco: udělat si něco s kolenemповреди́ть коле́но

proces: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой., Я с ним бы́стро распра́влюсь.

přestávka: udělat si přestávkuсде́лать переры́в

позо́р: udělat si ostuduпокры́ть себя́ позо́ром

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

дурь: udělat se hloupýmнапусти́ть на себя́ дурь

распра́ва: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.

udělat se: Udělalo se jí nevolno.Ей ста́ло пло́хо.