Hlavní obsah

udělat se

Vyskytuje se v

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

jméno: udělat si jménoсде́лать себе́ и́мя

nevolno: Udělalo se mi nevolno.Мне ста́ло пло́хо.

obrázek: udělat si ucelený obrázek o čem,čehoсоста́вить себе́ представле́ние о чём

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

puchýř: Udělaly se mu puchýře.У него́ образова́лись пузыри́.

slabo: Udělalo se mi slabo.Мне ста́ло пло́хо.

udělat: udělat si zásobyзапасти́сь

udělat: udělat si legraci z kohoподтруни́ть над кем

udělat: udělat si čas na coосвободи́ть/найти́ вре́мя для чего

vyrážka: Udělala se mi vyrážka.У меня́ появи́лась сыпь.

známost: udělat si/navázat známostзавести́/завяза́ть знако́мство

něco: udělat si něco s kolenemповреди́ть коле́но

proces: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой.

přestávka: udělat si přestávkuсде́лать переры́в

позо́р: покры́ть себя́ позо́ромudělat si ostudu

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

дурь: напусти́ть на себя́ дурьudělat se hloupým

распра́ва: У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.Udělám s ním krátký proces.