Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

kolaudační: kolaudační rozhodnutíакт приёмки зда́ния в эксплуата́цию

prospěch: rozhodnout ve prospěch kohoразреши́ть в по́льзу кого/чего

chybný: chybné rozhodnutíоши́бочное реше́ние

konečný: konečné rozhodnutíоконча́тельное реше́ние

neprospěch: rozhodnout v neprospěch kohoреши́ть не в по́льзу кого

odkládat: Rozhodnutí se odkládá na příští rok.Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.

porota: rozhodnutí porotyреше́ние жюри́

pořídit: Rozhodl se pořídit si motorku.Реши́л приобрести́ мотоци́кл.

rozhodnout se: Už ses rozhodl?Ты уже́ реши́лся?

rozhodnutí: soudní rozhodnutíреше́ние суда́

územní: územní rozhodnutíразреше́ние на перепланиро́вку

závažný: udělat závažné rozhodnutíприня́ть серьёзное реше́ние

rozhodnout: práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.