Hlavní obsah

pravidelně

Vyskytuje se v

interval: v pravidelných intervalechна регуля́рных интерва́лах

linka: pravidelná linkaрегуля́рный рейс

menstruace: nepravidelná menstruaceнерегуля́рная менструа́ция

nepravidelný: nepravidelná slovesaнепра́вильные глаго́лы

pravidelný: pravidelná prohlídkaрегуля́рный осмо́тр

sloveso: nepravidelné slovesoнепра́вильный глаго́л

tep: pravidelný/nepravidelný tepро́вный/непра́вильный пульс