Hlavní obsah

odborný

Vyskytuje se v

asistent: odborný asistentста́рший преподава́тель

střední: střední odborná školaте́хникум

doporučení: doporučení k odbornému lékařiнаправле́ние к (врачу́-)специали́сту

literatura: krásná/odborná literaturaхудо́жественная/специа́льная литерату́ра

název: odborný název(специа́льный) те́рмин

ordinace: ordinace odborného lékařeкабине́т врача́-специали́ста

poskytovat: poskytovat odbornou raduконсульти́ровать

terminologie: odborná terminologieспециа́льная терминоло́гия

zaměření: odborné zaměřeníпрофессиона́льная напра́вленность

žák: žák střední odborné školyуча́щийся те́хникума

терминоло́гия: odborná terminologieнау́чная терминоло́гия

заключе́ние: odborný posudekзаключе́ние специали́ста

специа́льный: odborné vzděláníспециа́льное образова́ние