Hlavní obsah

instance

Vyskytuje se v

soud: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

předat: předat věc kompetentní instanciпереда́ть де́ло в компете́нтную инста́нцию

инста́нция: nejvyšší instanceвы́сшая инста́нция

instance: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции