Hlavní obsah

historický

Vyskytuje se v

mezník: historický mezníkистори́ческая ве́ха

román: historický/společenský/dobrodružný románистори́ческий/бытово́й/приключе́нческий рома́н

skutečnost: historické skutečnostiистори́ческие фа́кты

истори́ческий: historické/význačné datumистори́ческая да́та

музе́й: historické muzeumистори́ческий музе́й

historický: historická památkaистори́ческий па́мятник, па́мятник старины́