Hlavní obsah

házená

Vyskytuje se v

pod, pode: házet klacky pod nohyвставля́ть па́лки в колёса

házet: sport. házet oštěpemмета́ть копьё

prasátko: házet prasátkaпуска́ть со́лнечные за́йчики

hrách: jako když hrách na stěnu házíкак об сте́нку горо́х

klacek: házet klacky pod nohyвставля́ть па́лки в колёса

noha: házet klacky pod nohyвставля́ть па́лки в колёса

očko: házet očkemстро́ить гла́зки

perla: házet perly svinímмета́ть би́сер пе́ред свинья́ми

pytel: házet koho/co do jednoho pytleвали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кем

stěna: Jako když hrách na stěnu hází.Как об сте́нку горо́х.

svině: bibl. házet perly svinímмета́ть би́сер пе́ред свинья́ми

špína: házet na koho špínuполива́ть кого гря́зью

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

горо́х: jako by hrách na stěnu házelкак об сте́ну горо́х

грязь: házet špínu na kohoзаброса́ть гря́зью

ка́рта: křížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohyсмеша́ть чьи ка́рты

колесо́: házet klacky pod nohy komuвставля́ть па́лки в колёса кому

помо́и: házet špínu na kohoобли́ть помо́ями кого

házená: hrát házenouигра́ть в гандбо́л