Hlavní obsah

bydlení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dům ap.) жильёsociální bydleníсоциа́льное жильё, соцжильёnáklady na bydleníрасхо́ды на жильё
  2. (žití) жильё, прожива́ние

Vyskytuje se v

příspěvek: příspěvek na bydleníпосо́бие на жильё

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

centrum: Bydlí v centru.Он живёт в це́нтре.

internát: bydlet na internátuжить в общежи́тии

kde: Kde bydlíš?Где ты живёшь?

nájem: bydlet v nájmuснима́ть кварти́ру

patro: Bydlí ve třetím patře.Он живёт на четвёртом этаже́.

podpůrný: podpůrný fond pro bydleníжили́щный субсидиа́рный фонд

přízemí: Bydlíme v přízemí.Мы живём на пе́рвом этаже́.

u: bydlet u Prahyжить под Пра́гой

humno: bydlet za humnyжить совсе́м ря́дом

střecha: bydlet pod jednou střechouжить под одно́й кры́шей

bydlení: sociální bydleníсоциа́льное жильё, соцжильё