Hlavní obsah

blízko

Vyskytuje se v

blízký: Blízký východБли́жний Восто́к

blíže: blíže neurčenýнеопределённый

blízký: v blízké budoucnostiв бли́зком бу́дущем

blízký: v nejbližší doběв ближа́йшее вре́мя

blízký: blízký příbuznýбли́зкий ро́дственник

blíže: Pojď blíž.Подойди́ бли́же.

budoucnost: blízká budoucnostнедалёкое бу́дущее

přesednout: přesednout blížeпересе́сть побли́же

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýбли́зкий/да́льний ро́дственник

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

tělo: připustit si koho blízko k těluподпусти́ть кого бли́зко к себе́

восто́к: Бли́жний/Да́льний Восто́кBlízký/Dálný východ

зарубе́жье: бли́жнее зарубе́жьеblízké zahraničí bývalé svazové republiky SSSR

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

ближа́йший: в ближа́йшие дниv nejbližších dnech

ближа́йший: ближа́йший ро́дственникnejbližší příbuzný

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

дальнозо́ркий: очки́ для дальнозо́ркихbrýle na blízko

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.