Hlavní obsah

совместный

Vyskytuje se v

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

úsilí: společným úsilímсовме́стными уси́лиями

společný: společnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами

týmový: týmová práceсовме́стная рабо́та

zájem: mít společné zájmyиме́ть совме́стные увлече́ния

совме́стно: společně s, spolu s kým/čímсовме́стно с кем-чем