Hlavní obsah

соверше́нно

Vyskytuje se v

соверше́нный: dokonavý vid slovesa ap.соверше́нный вид

глаго́л: sloveso dokonavéглаго́л соверше́нного ви́да

ве́рно: přesně takсоверше́нно ве́рно

соверше́нно: zcela správněсоверше́нно ве́рно

dokonavý: dokonavý vidсоверше́нный вид

nedokonavý: nedokonavý vidнесоверше́нный вид

sloveso: dokonavé/nedokonavé slovesoглаго́л соверше́нного/несоверше́нного ви́да

tajný: přísně tajnéсоверше́нно секре́тно

vid: dokonavý/nedokonavý vidсоверше́нный/несоверше́нный вид

zcela: zcela správněсоверше́нно ве́рно

čistě: čistě náhodouсоверше́нно случа́йно

důvěrný: přísně důvěrnéсоверше́нно секре́тно

správně: Správně! správná odpověďПра́вильно!, (Соверше́нно) ве́рно!

věřit: Pevně věřím, že...Я совершенно убеждён, что...

zajímat: Vůbec mě to nezajímá.Э́то меня́ соверше́нно не интересу́ет.

čirý: čirou náhodouсоверше́нно случа́йно

kudy: Neví kudy kam neví si rady.Он соверше́нно растеря́лся/попа́л в тупи́к.

ryba: Je zdravý jako ryba.Он здоро́вый как бык., Он соверше́нно здоро́в.

несоверше́нный: nedokonavý vidнесоверше́нный вид