Hlavní obsah

случи́ться

Vyskytuje se v

беда́: Stalo se neštěstí.Случи́лась беда́.

ЧП: Stalo se neštěstí.Случи́лось ЧП.

что: Co se stalo?Что случи́лось?

jakoby: dělat jakoby nicдержа́ться бу́дто ничего́ на случи́лось

trakař: I kdyby trakaře padaly.Что́ бы ни случи́лось.

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

přihodit se: Co se přihodilo?Что случи́лось?

stát se: Co se stalo?Что случи́лось?

chumelit (se): jako by se nechumeliloкак ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лось

zbořit se: Svět se nezboří.Ничего́ не случи́тся.