Hlavní obsah

пропорциона́льный

Vyskytuje se v

представи́тельство: poměrné zastoupení пропорциона́льное представи́тельство

poměrný: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

přímo: mat. přímo úměrnýпря́мо пропорциона́льный

zastoupení: poměrné/většinové/paritní zastoupeníпропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельство

disproporce: tělesné disproporceнепропорциона́льное телосложе́ние

пропорциона́льный: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма