Hlavní obsah

произво́дственный

Vyskytuje se v

тра́вма: pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

linka: montážní/výrobní linkaсбо́рочная/произво́дственная ли́ния

pracovní: práv., med. pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

prostor: skladovací/výrobní prostoryскла́дские/произво́дственные помеще́ния

provozní: fin. provozní kapitálпроизво́дственный капита́л

tajemství: výrobní tajemstvíпроизво́дственный секре́т

výrobní: výrobní tajemstvíсекре́ты произво́дства, произво́дственная та́йна

metoda: výrobní metodaпроизво́дственный ме́тод

proces: výrobní procesпроизво́дственный проце́сс

úraz: pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чье

произво́дственный: pracovní vztahyпроизво́дственные отноше́ния