Hlavní obsah

определи́ть

Vyskytuje se v

чётко: přesně definovatчётко определи́ть

mantinel: vymezit mantinelyопредели́ть грани́цы

pojem: definovat pojemопредели́ть поня́тие

stanovit: med. stanovit diagnózuопредели́ть диа́гноз

vyměřit: vyměřit trest komuопредели́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть кого

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

vzdálenost: zjistit/překonat vzdálenostопредели́ть/покры́ть расстоя́ние

определи́ть: stanovit diagnózuопредели́ть боле́знь