Hlavní obsah

ме́лкий

Přídavné jméno-ая, -ое; -лок, -лка́, -лко, -лки/-лки́; ме́льче; мельча́йший

  1. drobný, jemný déšť, písek ap.
  2. malý, drobný myška, výdaje ap.
  3. ekon.drobný, malý, nevýznamný podnikatel, hospodářství ap.ме́лкое предпринима́тельствоdrobné podnikání
  4. bezvýznamný, malý úředník ap.
  5. malicherný, drobný, bezvýznamný starosti, podrobnosti ap.
  6. mělký, povrchní člověk, vědomosti ap.
  7. mělký, málo hluboký potok, údolí ap.

Vyskytuje se v

со́шка: malé zvíře, malý pán, bezvýznamná figurka o člověkuме́лкая со́шка

буржуази́я: drobná buržoazieме́лкая буржуази́я

мука́: hrubá/polohrubá/hladká moukaмука́ гру́бого/сре́днего/ме́лкого помо́ла

предпринима́тель: drobný podnikatelме́лкий предпринима́тель

предпринима́тельство: drobné podnikáníме́лкое предпринима́тельство

би́знес: drobné podnikáníме́лкий би́знес

де́ньги: drobné (peníze)ме́лкие де́ньги

дождь: Poprchává.Идёт ме́лкий дождь.

купю́ра: peníze v malých bankovkáchде́ньги в ме́лких купю́рах

таре́лка: hluboký/mělký talířглубо́кая/ме́лкая таре́лка

форма́льность: drobné formalityме́лкие форма́льности

drobný: drobné podnikáníме́лкое предпринима́тельство

krupice: cukr krupice(ме́лкий) са́харный песо́к

mouka: hrubá/hladká moukaмука́ гру́бого/ме́лкого помо́ла

omítka: hrubá/jemná omítkaгру́бая/ме́лкая штукату́рка

podnikání: drobné podnikáníме́лкое предпринима́тельство, ма́лый би́знес

talíř: hluboký/mělký/dezertní talířглубо́кая/ме́лкая/десе́ртная таре́лка

buržoazie: drobná buržoazieме́лкая буржуази́я

drobně: drobně nakrájetме́лко поре́зать

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

hlodavec: drobní hlodavciме́лкие грызуны́

jemný: jemný detailме́лкая дета́ль

nastrouhaný: jemně nastrouhaný sýrме́лко тёртый сыр

obchodník: drobný obchodníkме́лкий торго́вец

oprava: drobná opravaме́лкая почи́нка

tříšť: ledová tříšťби́тый/ме́лкий лёд

vkladatel: drobný vkladatelме́лкий вкла́дчик

zvířectvo: drobné domácí zvířectvoме́лкие дома́шние живо́тные

puntík: do posledního puntíkuдо мельча́йших подро́бностей, до после́дней ме́лочи

tečka: do poslední tečkyдо после́дней то́чки, до мельча́йших дета́лей, скрупулёзно

ме́лкий: drobné podnikáníме́лкое предпринима́тельство