Hlavní obsah

живо́тное

Vyskytuje se v

вид: živočišné druhyви́ды живо́тных

подо́пытный: pokusné zvířeподо́пытное живо́тное

позвоно́чный: obratlovci позвоно́чные живо́тные

травоя́дный: býložravciтравоя́дные живо́тные

дома́шний: domácí zvířeдома́шнее живо́тное

о́бщество: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

buňka: rostlinná/živočišná buňkaрасти́тельная/живо́тная кле́тка

chobotnatec: chobotnatciхоботны́е (живо́тные)

spolek: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

uhlí: med. živočišné uhlíживо́тный у́голь

zabarvení: zool. ochranné zabarvení zvířatзащи́тная окра́ска у живо́тных

zvíře: domácí/hospodářská/divoká zvířataдома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тные

živočišný: med. aktivní živočišné uhlíактиви́рованный живо́тный у́голь

býložravý: býložraví živočichovéтравоя́дные живо́тные

domácí: domácí zvířataдома́шние живо́тные

testování: testování na zvířatechтести́рование на живо́тных

tuk: živočišný/rostlinný tukживо́тный/расти́тельный жир

výstava: prodejní výstava zvířatвы́ставка-прода́жа живо́тных

zbarvení: ochranné zbarvení zvířatзащи́тная окра́ска у живо́тных

zvířectvo: drobné domácí zvířectvoме́лкие дома́шние живо́тные

živočich: obojživelný živočichземново́дное живо́тное

живо́тное: bezobratlíбеспозвоно́чные живо́тные