Hlavní obsah

ду́мать

Vyskytuje se v

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

ani: ani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

domnění: v domnění, že...ду́мая/счита́я, что...

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

tušit: Ani netušil, že...Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...

vážně: Myslíte to vážně?Вы э́то серьёзно?, Вы так серьёзно ду́маете?

nad, nade: přemýšlet nad nesmrtelností chroustaвита́ть в эмпире́ях, ду́мать о глу́постях

rozum: Kam jsi dal rozum?О чём ты ду́мал?, Где была́ твоя́ голова́?

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

štěknout: Ani pes po něm neštěkne.Про него́ и ду́мать забы́ли.

vždyť: Vždyť jsem si to myslel!Так я и ду́мал!

ду́мать: přemýšlet o budoucnostiду́мать о бу́дущем