Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

základ: základyčást stavby das Fundament, der Unterbau

přeměnit: od základu přeměnit koho/coj-n/etw. von Grund auf verändern

shořet: Dřevěná chata shořela do základů.Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

na základě: na základě doporučeníaufgrund einer Empfehlung