Hlavní obsah

vylít se

Dokonavé sloveso

  1. (vytéci) sich ergießenŘeka se vylila ze břehů.Der Fluss ist über die Ufer getreten.
  2. (samovolně uniknout) sich ergießenMléko se vylilo po stole.Die Milch ergoss sich über den Tisch.

Vyskytuje se v

hněv: vylít si na kom hněvseinen Zorn an j-m auslassen

dítě: přen. vylít s vaničkou i dítědas Kind mit dem Bade ausschütten

vylít: přen. vylít (si) srdce komuj-m sein Herz ausschütten

vztek: vylít si na kom vztekseinen Zorn an j-m auslassen