Hlavní obsah

vinout

Vyskytuje se v

vina: Mám na tom vinu.Ich bin schuld daran., Ich habe Schuld daran.

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

přičíst: přičíst komu vinu za coj-m die Schuld an etw. zurechnen

soužit: Vina mě soužila ve dne v noci.Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.

svalit: svalit vinu na kohodie Schuld auf j-n abwälzen

zavzlykat: Je to má vina, zavzlykala.Es ist meine Schuld, schluchzte sie.

Schuld: uznat svou vinuseine Schuld bekennen

unschuldig: nemít na nehodě vinuan dem Unfall unschuldig sein