Hlavní obsah

tvářit

Vyskytuje se v

tvář: výraz tváředer Gesichtsausdruck

bystře: tvářit se bystřeaufgeweckt schauen

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

horoucí: horoucí tvářeglühende Wangen

kulatý: kulaté tvářerunde Wangen

lhostejně: tvářit se lhostejněein gleichgültiges Gesicht machen

neschopně: tvářit se neschopněsich unfähig stellen

neviňátko: expr. tvářit se jako neviňátkosich wie ein Unschuldsengel gebärden

ovál: ovál tváředas Oval des Gesichts

pochmurně: pochmurně se tvářitein trübes Gesicht machen

pravidelný: pravidelné rysy tvářeregelmäßige Gesichtszüge

přísně: tvářit se přísněstrenge Miene machen

vehnat se: Krev se mu vehnala do tváře.Das Blut schoss ihm ins Gesicht.

vyčíst: vyčíst co komu z tvářej-m etw. Akk am Gesicht ablesen

vystihovat: Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.

vzdorovitě: tvářit se vzdorovitětrotzig schauen

zamračeně: tvářit se zamračenědüster schauen

vpálit: vpálit komu urážku do tvářej-m eine Beleidigung ins Gesicht schleudern

samtig: mít sametové tvářesamtige Backen haben

dumm: hloupě se (za)tvářitein dummes Gesicht machen

gewichtig: tvářit se důležitěein gewichtiges Gesicht machen

missmutig: tvářit se rozmrzeleein missmutiges Gesicht machen

mürrisch: (za)tvářit se mrzutěein mürrisches Gesicht machen