Hlavní obsah

tolik

Příslovce

  1. (o množství) so viel
  2. tolik - kolik (tak mnoho - kolik) so viel - wie viel
  3. tolik a tolik (nedefinované množství, číslo ap.) so und so viel
  4. (tak mnoho) so vielUž tolik neprší.Es regnet nicht mehr so viel.

Číslovka

  • so vielZávidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

Vyskytuje se v

drobit: Nedrob tolik!Krümele nicht so rum!

tolik: Závidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.