Hlavní obsah

stehen bleiben

Slovesoi.

  1. Wo sind wir stehen geblieben? Kde jsme skončili? v rozhovoru

Vyskytuje se v

stehen bleiben: Kde jsme skončili? v rozhovoruWo sind wir stehen geblieben?

Weg: zůstat trčet v půli cestyauf halbem Weg(e) stehen bleiben

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben