Hlavní obsah

silniční

Přídavné jméno

  • Straßen-pravidla silničního provozudie Regeln des Straßenverkehrs

Vyskytuje se v

doprava: silniční dopravader Straßenverkehr

most: silniční/železniční mostdie Straßenbrücke/(Eisen)Bahnbrücke

pravidlo: pravidla silničního provozudie Verkehrsregel

zátaras: silniční zátarasdie Straßensperre

provoz: silniční/železniční/letecký provozder Straßenverkehr/Eisenbahnverkehr/Luftverkehr

silniční: pravidla silničního provozudie Regeln des Straßenverkehrs