Hlavní obsah

poznamenat

Vyskytuje se v

okraj: poznamenat (jen) na okraj coetw. (nur) am Rande bemerken

trefně: trefně poznamenattreffend bemerken

Kalender: Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.

machen: eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámku