Hlavní obsah

postižení

Vyskytuje se v

sluchově: sluchově postiženýder Hörgeschädigte

těžce: těžce postiženýschwer behindert

postižený: vchod pro postiženéEingang für Behinderte, der Behinderteneingang

tělesně: tělesně postiženýder Körperbehinderte

uzpůsobený: automobil uzpůsobený pro postiženéfür Behinderte angepasstes Auto

zugunsten, zu Gunsten: sbírka ve prospěch postižených dětíeine Sammlung zugunsten der behinderten Kinder

Behinderte: mentálně postiženýein geistig Behinderter

hereinbrechen: Zemi postihla katastrofa.Eine Katastrophe brach über das Land herein.

körperlich: být tělesně postiženýkörperlich behindert sein